Петак, 13. Октобар 2017.

Геодетске услуге за израду катастарско топографских подлога за пројектно техничку документацију


Naziv nabavke:
  Геодетске услуге за израду катастарско топографских подлога за пројектно техничку документацију
Позив за подношење понуда са прилозима
Рок за подношење понуда је 23.10.2017.
 
 Нови рок за подношење понуда је 31.10.2017.