Четвртак, 17. Аугуст 2017.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА БРОЈ 1, 2 И 3 ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КЛАДОВУ

Naziv nabavke: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА БРОЈ 1, 2 И 3 ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КЛАДОВУ


Рок за подношење понуда:   26.09.2017.године до 11.00 часова