Среда, 06. Децембар 2017.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МОСТА У ВЕЛИКОЈ КАМЕНИЦИ СА УКЛАПАЊЕМ ПУТА И УРЕЂЕЊЕМ РЕЧНОГ КОРИТА

Naziv nabavke: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ИЗГРАДЊИ МОСТА У ВЕЛИКОЈ КАМЕНИЦИ СА УКЛАПАЊЕМ ПУТА И УРЕЂЕЊЕМ РЕЧНОГ КОРИТА

 
 Рок за подношење понуда је 15.12.2017. до 12:00 часова