Петак, 06. Мај 2016.

Изградња кабловске мреже 10кв и припадајуће Трафостанице 3 за снадбевање инд.зоне-Давидовац-Кладушница(3 партије)

Предмет јавне набавке: Изградња кабловске мреже 10кв и припадајуће Трафостанице 3 за снадбевање инд.зоне-Давидовац-Кладушница(3 партије)

 

Рок за подношење понуда: 07.06.2016.год. до 12 часова

 

 Измена конкурсне документације

 Измена конкурсне документације 2