Петак, 15. Април 2016.

Изградња објеката у МЗ општине Кладово (3 партије)

Предмет јавне набавке: Изградња објеката у МЗ општине Кладово (3 партије)

Рок за подношење понуда: 25.04.2016.год. до 12 часова