Уторак, 30. Јануар 2018.

ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИСТАНИШТА (2. ФАЗА)

Naziv nabavke: ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИСТАНИШТА (2. ФАЗА)
 
 Рок за подношење понуда је 07.02.2018. до 13:00 часова