Петак, 15. Март 2019.

Изградња платоа за потребе пристаништа у Кладову

Предмет јавне набавке: Изградња платоа за потребе пристаништа у Кладову

Рок за подношење понуда:  25.03.2019.г. до 11 часова.