Четвртак, 07. Септембар 2017.

Измена и допуна Плана генералне регулације Кладова

Предмет јавне набавке: Измена и допуна Плана генералне регулације Кладова

Редни број јавне набавке за текућу годину: 41/2017

Рок за подношење понуда: 15.09.2017.године до 11.00 часова

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору