Петак, 29. Децембар 2017.

Израда пројектно техничке документације за енергетску санацију,адаптацију и реконструкцију објеката Здравственог центра Кладово

 
Naziv nabavke: Израда пројектно техничке документације за енергетску санацију,адаптацију и реконструкцију објеката Здравственог центра Кладово

 
 
Рок за подношење понуда је 30.01.2018. до 12:00 часова

Нови рок за подношење понуда је 28.02.2018. до 12:00 часова