Понедељак, 27. Новембар 2017.

Израда техничке документације за изградњу прикључка на државни пут 1б реда бр.35.

Naziv nabavke:  Израда техничке документације за изградњу прикључка на државни пут 1б реда бр.35.

 
 Рок за подношење понуда је 06.12.2017.