Петак, 03. Аугуст 2018.

Извођење ДОДАТНИХ (непредвиђених)радова на АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА БРОЈ 1, 2 И 3 ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КЛАДОВУ

Naziv nabavke: Извођење ДОДАТНИХ (непредвиђених)радова на АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА БРОЈ 1, 2 И 3 ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КЛАДОВУ
Крањи рок за доставу понуда:  09.08.2018.g. до 12 часова.