Четвртак, 07. Април 2016.

Набавка електричне енергије

Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије 

Редни број јавне набавке за текућу годину: 8/2016

Рок за подношење понуда: 15.04.2016.године до 10.00 часова

 

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору