Петак, 30. Октобар 2020.

Набавка електричне енергије ЈН бр.27/ 2020

Набавка електричне енергије ЈН бр.27/ 2020
Отварање понуда је електронски, дана 10.11.2020 у 12.00 часова