Петак, 30. Март 2018.

Набавка моторне опреме-грејдер

Naziv nabavke: Набавка моторне опреме-грејдер
Крањи рок за доставу понуда:  11.04.2018.  12 часова

 Одлука о обустави

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави