Среда, 21. Јун 2017.

Набавка,транспорт и уградња материјала за посебне намене - Набавка бетонских стубова јавне расвете

Naziv nabavke: Набавка,транспорт и уградња материјала за посебне намене -    Набавка бетонских стубова јавне расвете

Рок за подношење понуда:   30.06.2017.године до 12.00 часова