Понедељак, 05. Април 2021.

Назив: Израда пројектно техничке документације за комуналну инфраструктуру на територији општине Кладово (2 партије) Врста поступка: Отворени поступак Врста предмета набавке: Услуге Крајњи рок за подношење понуда: 13.04.2021. године до 12 часова

Израда пројектно техничке документације за комуналну инфраструктуру на територији општине Кладово (2 партије)

Крајњи рок за подношење понуда: 13.04.2021. године до 12 часова

1. Јавни позив

2 .Конкурсна документација за понуђача