Среда, 03. Март 2021.

Одржавања возила, ЈН бр.2/2021

Назив набавке :  Одржавања возила, ЈН  бр.2/2021
Крајњи рок за доставу понуда и отварање понуда је дана  15.03.2021. у 11, 00 часова.