Недеља, 26. Март 2017.

ОДРЖАВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Назив набавкe: ОДРЖАВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Рок за подношење понуда: 20.03.2017.године до 11.00 часова