Понедељак, 26. Март 2018.

Одржавање и ажурирање софтвера локалне пореске администрације; ЈН бр.13/2018.

Naziv nabavke: Одржавање и ажурирање софтвера локалне пореске администрације; ЈН бр.13/2018.
Крањи рок за доставу понуда:  03.04.2018.