Петак, 28. Април 2017.

Одржавање и ажурирање софтвера локалне пореске администрације; ЈН бр.31/2017

Naziv nabavke: Одржавање и ажурирање софтвера локалне пореске администрације; ЈН бр.31/2017

Рок за подношење понуда:   08.05.2017.године до 11.00 часова