Петак, 01. Септембар 2017.

ОДРЖАВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА ПИСАРНИЦЕ

Предмет јавне набавке: ОДРЖАВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА ПИСАРНИЦЕ

Рок за подношење понуда: 11.09.2017.године до 11.00 часова

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору