Уторак, 19. Април 2016.

Одржавање и ажурирање софтвера рачуноводство

Предмет јавне набавке: Одржавање и ажурирање софтвера рачуноводство

Редни број јавне набавке за текућу годину: 9/2016

Рок за подношење понуда: 27.04.2016.године до 10.00 часова