Среда, 11. Март 2020.

Одржавање информационог система локалне пореске администрације, јн 11/2020

Предмет јавне набавке: Одржавање информационог система  локалне пореске администрације, јн 11/2020

Рок за подношење понуда: 18.03.2020.године, до 11.00 часова.