Уторак, 02. Април 2019.

Попправка општинских некатегорисаних путева и улица у општини Кладово без асфалтног застора 16/19

Предмет јавне набавке: Попправка општинских некатегорисаних путева и улица у општини Кладово без асфалтног застора

Рок за подношење понуда:  10.04.2019.г. до 11 часова.