Петак, 15. Март 2019.

Попправка општинских некатегорисаних путева и улица у општини Кладово без асфалтног застора

Предмет јавне набавке: Попправка општинских некатегорисаних путева и улица у општини Кладово без асфалтног застора

Рок за подношење понуда:  21.03.2019.г. до 11 часова.