Четвртак, 02. Март 2017.

ПОПРАВКА ОПШТИНСКИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ У ОПШТИНИ КЛАДОВО БЕЗ АСФАЛТНОГ ЗАСТОРА

Назив набавкe: ПОПРАВКА ОПШТИНСКИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ У ОПШТИНИ КЛАДОВО БЕЗ АСФАЛТНОГ ЗАСТОРА 

Рок за подношење понуда: 14.03.2017.године до 12.00 часова