Петак, 20. Март 2020.

Радови асфалтирању приступних саобраћајница за потребе зелене пијаце,

Предмет јавне набавке: Радови асфалтирању приступних саобраћајница

за потребе зелене пијаце,ЈН бр. 13/20

Рок за подношење понуда: 30.03.2020.године до 11:00 часова