Понедељак, 12. Аугуст 2019.

Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе

Предмет јавне набавке: Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе

Рок за подношење понуда: 16.09.2019. године до 11:00 часовa