Среда, 17. Март 2021.

Уклањање бесправно изграђених објеката на територији општине Кладово - 4 , јн бр.404-41/2021.

Назив набавке:  Уклањање бесправно изграђених  објеката на територији општине Кладово - 4 , јн бр.404-41/2021. 
Крајњи рок за подношење понуда је  22.03.2021.године, до 12,00 часова.
 
Врста поступка : Набавка без примене ЗЈН по чл.27 ст.1. тачка 1.