Уторак, 23. Фебруар 2021.

Уклањање бесправно изграђених објеката на територији општине Кладово , јн бр.404-31 /2021.

Назив набавке:  Уклањање бесправно изграђених  објеката на територији општине Кладово , јн бр.404-31/2021. 
Крајњи рок за подношење понуда је  15.03.2021.године. до 12:00 часова