Уторак, 26. Јануар 2021.

Уклањање бесправно изграђених објеката на територији општине Кладово , јн бр.404-7 /2020

Назив набавке:  Уклањање бесправно изграђених  објеката на територији општине Кладово , јн бр.404-7 /2020. 
Крајњи рок за подношење понуда је  02.02.2021.године