Петак, 03. Новембар 2017.

Урбанистички пројекат за извориште водозахвата у Малој Врбици на кп.бр.526/1 КО Мала Врбица , ЈН бр. 47 /2017

Naziv nabavke:  Урбанистички пројекат за извориште водозахвата у Малој Врбици на кп.бр.526/1 КО Мала Врбица  , ЈН  бр. 47 /2017

 
 Рок за подношење понуда је 23.10.2017.