Среда, 16. Септембар 2015.

Уређење приступног пута ка Дунаву у Месној заједници Корбово, ( по партијама)

Предмет јавне набавке: Уређење приступног пута ка Дунаву у Месној заједници Корбово, ( по партијама)

Рок за подношење понуда: 24.09.2015.год. до 13 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење  о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација -  измењена верзија

Питања 1

Одлука о обустави поступка за Партију 2