Петак, 26. Март 2021.

Услуге осигурања имовине, возила и запослених ЈН 5/2021

Назив набавке :  Услуге осигурања имовине, возила и запослених ЈН 5/2021
Крајњи рок за доставу понуда и отварање понуда је дана  06.04.2021. у 11, 00 часова.