Понедељак, 05. Фебруар 2018.

Услуге поправке и одржавања моторних возила и поправки електричне и електронске опреме за потребе Општинске управе Кладово, ЈН бр. 2/2018

Naziv nabavke:Услуге поправке  и одржавања моторних возила и поправки електричне и електронске опреме  за потребе Општинске управе Кладово, ЈН  бр. 2/2018
Отварање понуда је 13.02.2018. у 10 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора