Понедељак, 04. Фебруар 2019.

Услуге поправке и одржавања моторних возила ЈН бр. 2/2019

Naziv nabavke:Услуге поправке  и одржавања моторних возила ЈН  бр. 2/2019

Крањи рок за доставу понуда: 14.02.2019.год. до 10:00 часова