Понедељак, 27. Март 2017.

Услуге поправки и одржавања моторних возила за потребе Општинске управе Кладово ЈН бр.22/2017

Назив набавкe: Услуге поправки и одржавања моторних возила за потребе Општинске управе Кладово    ЈН бр.22/2017
Рок за подношење понуда: 04.04.2017.године до 10.00 часова