Недеља, 03. Април 2016.

УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО У 2016.ГОДИНИ

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО У 2016.ГОДИНИ

 Рок за подношење понуда: 12.04.2016.год. до 10 часова