Понедељак, 21. Октобар 2019.

Услуге саветовања, едукације и оквирног праћења имплементације ИПА пројекта

Предмет јавне набавке: Услуге саветовања, едукације и оквирног праћења имплементације ИПА пројекта

Рок за подношење понуда: 20.11.2019.године до 10.30 часова