Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 363

Назив Тип Од До
Одржавање заливног система и фонтанаи ремонт пумпних агрегата за водоскок и фонтане у Кладову Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Среда, 06. Април 2016. Петак, 15. Април 2016. детаљније
Услуге осигурања Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Недеља, 03. Април 2016. Уторак, 12. Април 2016. детаљније
УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО У 2016.ГОДИНИ Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Недеља, 03. Април 2016. Уторак, 12. Април 2016. детаљније
Рехабилитација и појачано одржавање-пресвлачење улица у општини Кладово: Кладушница,Грабовица,Купузиште,Давидовац,Подвршка. Петак, 01. Април 2016. Понедељак, 11. Април 2016. детаљније
Обележавање улица, путева и тротоара хоризонталном сигнализацијом Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 31. Март 2016. Петак, 08. Април 2016. детаљније
Израда пројектне документације за грађевинску дозволу (грађевинско земљиште и путеви) – 3 партије Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 29. Март 2016. Среда, 06. Април 2016. детаљније
Капитално одржавање објеката у МЗ општине Кладово (6 партија) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 17. Март 2016. Петак, 25. Март 2016. детаљније
Услуге за дистрибуцију електричне енергије за јавну расвету Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 17. Март 2016. Четвртак, 24. Март 2016. детаљније
Радови на реконструкцији прикључка на фекалну канализациону мрежу за стамбене зграде В-1 и В-2 у Кладову Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 15. Март 2016. Четвртак, 24. Март 2016. детаљније
Набавка електро материјала за одржавање јавне расвете у општини Кладово према приложеној спецификацији – материјал за посебне намене Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 15. Март 2016. Среда, 23. Март 2016. детаљније
Услуге осигурања Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 04. Март 2016. Среда, 16. Март 2016. детаљније
Поправка општинских некатегорисаних путева и улица у насељу у општини Кладово без асфалтног застора Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 01. Март 2016. Среда, 09. Март 2016. детаљније
Одржавање и ажурирање софтвера локалне пореске администрарције Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 01. Март 2016. Среда, 09. Март 2016. детаљније
Вулканизерске услуге и прање возила Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 01. Март 2016. Среда, 09. Март 2016. детаљније
Услуге поправки и одржавања моторних возила за потребе Општинске управе Кладово у 2016.години Јавне набавке Општинске управе Кладово Уторак, 01. Март 2016. Среда, 09. Март 2016. детаљније
Канцеларијски материјал Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Понедељак, 29. Фебруар 2016. Уторак, 08. Март 2016. детаљније
Набавка и транспорт дрвећа, шибља и цвећа за озелењавање парковских површина на територији општине Кладово(5 ПАРТИЈА) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 26. Фебруар 2016. Недеља, 07. Фебруар 2016. детаљније
Одржавање ободних и одводних канала и водотокова у општини Кладово Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 23. Фебруар 2016. Четвртак, 10. Март 2016. детаљније
Зимско одржавање путева и улица у општини Кладово за 2016/2017. годину (7 партија) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Понедељак, 01. Фебруар 2016. Уторак, 09. Фебруар 2016. детаљније
Грађевински радови на објекту Дома културе ЈН бр 1/2015. Јавна набавка мале вредности МЗ Манастирица Четвртак, 19. Новембар 2015. Петак, 27. Новембар 2015. детаљније