Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 353

Назив Тип Од До
Израда Главних пројеката (4 партије) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Среда, 20. Аугуст 2014. Петак, 29. Аугуст 2014. детаљније
Изградња Обилићеве улице у Кладову у дужини 110м Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Понедељак, 18. Аугуст 2014. Понедељак, 25. Аугуст 2014. детаљније
Санација општинских путева Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 12. Аугуст 2014. Четвртак, 11. Септембар 2014. детаљније
Извођење радова на изградњи феклних пумпних станица „Суваја“ и „Речка Река “ у насељу Брза Паланка Јавна набавка добара МЗ Брза Паланка Понедељак, 11. Аугуст 2014. Понедељак, 13. Октобар 2014. детаљније
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У ЗАСЕОКУ ВЕЛИКИ БЕЉАН Јавне набавке мале вредности МЗ Река Уторак, 05. Аугуст 2014. Среда, 13. Аугуст 2014. детаљније
Набавка материјала за санацију објекта Дома културе у Великој Каменици Јавне набавке мале вредности МЗ Велика Каменица Понедељак, 04. Аугуст 2014. Уторак, 12. Аугуст 2014. детаљније
Додатни радови за Реконструкцију паркинг простора и тротоара у улици Стефанија Михајловић у Кладову Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 01. Аугуст 2014. Четвртак, 07. Аугуст 2014. детаљније
Додатни (непредвиђени ) радови на изградњи мреже фекалне канализације – насеље „Дедиње“ (I – A фаза) у Кладову Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 01. Аугуст 2014. Понедељак, 11. Аугуст 2014. детаљније
Набавка материјала за водоснабдевање викенд зоне у Корбову и реконструкција дела водоводне мреже у Улици Пере Димитријевића у Кладову Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 25. Јул 2014. Понедељак, 04. Аугуст 2014. детаљније
Ревитализација пољског пута Корбово-Царибаша-3.фаза Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 25. Јул 2014. Уторак, 26. Аугуст 2014. детаљније
Изградња фекалне канализације 1-Б фаза у насељу „Дедиње“ Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 15. Јул 2014. Петак, 15. Аугуст 2014. детаљније
Moбилијар (клупе, канте за смеће, барикадни стубићи, чешљеви за бицикле и др.) – обликовано у 3 партије Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 08. Јул 2014. Четвртак, 17. Јул 2014. детаљније
Ревитализација пољског пута Корбово-Царибаша-3.фаза Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 08. Јул 2014. Четвртак, 17. Јул 2014. детаљније
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОРМАНА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Понедељак, 07. Јул 2014. Понедељак, 14. Јул 2014. детаљније
Санација дела тротоара у Ул. Стефаније Михајловић у Кладову (код аутобуске станице) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 03. Јул 2014. Понедељак, 14. Јул 2014. детаљније
Реконструкција општинског пута Л 1 за Подвршку Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 26. Јун 2014. Понедељак, 28. Јул 2014. детаљније
Набавка материјала за санацију објекта Дома културе у Великој Каменици Јавне набавке мале вредности МЗ Велика Каменица Среда, 18. Јун 2014. Четвртак, 26. Јун 2014. детаљније
Грађевинско занатски радови на објекту Дома културе у насељу Велесница Јавна нанавка мале вредности МЗ Велесница Уторак, 17. Јун 2014. Среда, 25. Јун 2014. детаљније
МОТОРНО ГОРИВО У ПЕРИОДУ ЈУЛ 2014.ГОДИНЕ – ЈУН 2015.ГОДИНЕ Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 04. Јун 2014. Четвртак, 12. Јун 2014. детаљније
Изградња теретане и фитнес центра у градском парку „Језеро“ у Кладову(три партије) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 22. Мај 2014. Среда, 04. Јун 2014. детаљније