Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 316

Назив Тип Од До
НАБАВКА И ТРАНСПОРТ ДРВЕЋА И ШИБЉА Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Четвртак, 23. Новембар 2017. Петак, 01. Децембар 2017. детаљније
Урбанистички пројекат за извориште водозахвата у Малој Врбици на кп.бр.526/1 КО Мала Врбица , ЈН бр. 47 /2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 03. Новембар 2017. Четвртак, 23. Новембар 2017. детаљније
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА У ОПШТИНИ КЛАДОВО ЗА 2017/2018 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 31. Октобар 2017. Четвртак, 09. Новембар 2017. детаљније
Геодетске услуге за израду катастарско топографских подлога за пројектно техничку документацију Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 13. Октобар 2017. Понедељак, 23. Октобар 2017. детаљније
Изградња тротоара у улици Милорада Брујића , ЈН бр.44/2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 10. Октобар 2017. Среда, 18. Октобар 2017. детаљније
Измена и допуна Плана генералне регулације Кладова Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Четвртак, 07. Септембар 2017. Петак, 15. Септембар 2017. детаљније
ОДРЖАВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА ПИСАРНИЦЕ Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 01. Септембар 2017. Понедељак, 11. Септембар 2017. детаљније
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА БРОЈ 1, 2 И 3 ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КЛАДОВУ Јавне набавке Општинске управе Кладово Четвртак, 17. Аугуст 2017. Уторак, 26. Септембар 2017. детаљније
Моторно гориво, ЈН бр.35/2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Четвртак, 22. Јун 2017. Петак, 30. Јун 2017. детаљније
Набавка,транспорт и уградња материјала за посебне намене - Набавка бетонских стубова јавне расвете Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 21. Јун 2017. Петак, 30. Јун 2017. детаљније
Набавка путничког возила путем финансијског лизинга Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 13. Јун 2017. Среда, 28. Јун 2017. детаљније
Моторно гориво, ЈН бр.33/2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 06. Јун 2017. Среда, 14. Јун 2017. детаљније
Одржавање и ажурирање софтвера локалне пореске администрације; ЈН бр.31/2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 28. Април 2017. Понедељак, 08. Мај 2017. детаљније
Обележавање улица,путева и тротоара хоризонталном сигнализацијом Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Понедељак, 24. Април 2017. Среда, 03. Мај 2017. детаљније
ПОПРАВКА ОПШТИНСКИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ У ОПШТИНИ КЛАДОВО БЕЗ АСФАЛТНОГ ЗАСТОРА Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 19. Април 2017. Четвртак, 27. Април 2017. детаљније
Одржавање и ажурирање софтвера рачуноводство Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 19. Април 2017. Четвртак, 27. Април 2017. детаљније
Одржавање заливног система и фонтана . Ремонт пумпних агрегата за водоскок и фонтане у Кладову Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 11. Април 2017. Четвртак, 20. Април 2017. детаљније
НАБАВКА И ТРАНСПОРТ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 05. Април 2017. Четвртак, 13. Април 2017. детаљније
Одржавање ободних и одводних канала и водотокова у општини Кладово Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Четвртак, 30. Март 2017. Петак, 07. Април 2017. детаљније
Грађевински материјал за избегла и интерно расељена лицаj Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 28. Март 2017. Петак, 07. Април 2017. детаљније