Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 342

Назив Тип Од До
ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИСТАНИШТА (2. ФАЗА) Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 30. Јануар 2018. Среда, 07. Фебруар 2018. детаљније
Израда пројектно техничке документације за енергетску санацију,адаптацију и реконструкцију објеката Здравственог центра Кладово Јавне набавке Општинске управе Кладово Петак, 29. Децембар 2017. Среда, 28. Фебруар 2018. детаљније
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МОСТА У ВЕЛИКОЈ КАМЕНИЦИ СА УКЛАПАЊЕМ ПУТА И УРЕЂЕЊЕМ РЕЧНОГ КОРИТА Јавне набавке Општинске управе Кладово Среда, 06. Децембар 2017. Петак, 15. Децембар 2017. детаљније
Реконструкција заливног система у градском парку Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 28. Новембар 2017. Среда, 06. Децембар 2017. детаљније
Израда техничке документације за изградњу прикључка на државни пут 1б реда бр.35. Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Понедељак, 27. Новембар 2017. Среда, 06. Децембар 2017. детаљније
Набавка електроматеријала за улично осветљење, бр 49/2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Понедељак, 27. Новембар 2017. Уторак, 05. Децембар 2017. детаљније
НАБАВКА И ТРАНСПОРТ ДРВЕЋА И ШИБЉА Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Четвртак, 23. Новембар 2017. Петак, 01. Децембар 2017. детаљније
Урбанистички пројекат за извориште водозахвата у Малој Врбици на кп.бр.526/1 КО Мала Врбица , ЈН бр. 47 /2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 03. Новембар 2017. Четвртак, 23. Новембар 2017. детаљније
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА У ОПШТИНИ КЛАДОВО ЗА 2017/2018 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 31. Октобар 2017. Четвртак, 09. Новембар 2017. детаљније
Геодетске услуге за израду катастарско топографских подлога за пројектно техничку документацију Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 13. Октобар 2017. Понедељак, 23. Октобар 2017. детаљније
Изградња тротоара у улици Милорада Брујића , ЈН бр.44/2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 10. Октобар 2017. Среда, 18. Октобар 2017. детаљније
Измена и допуна Плана генералне регулације Кладова Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Четвртак, 07. Септембар 2017. Петак, 15. Септембар 2017. детаљније
ОДРЖАВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СОФТВЕРА ПИСАРНИЦЕ Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 01. Септембар 2017. Понедељак, 11. Септембар 2017. детаљније
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА БРОЈ 1, 2 И 3 ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КЛАДОВУ Јавне набавке Општинске управе Кладово Четвртак, 17. Аугуст 2017. Уторак, 26. Септембар 2017. детаљније
Моторно гориво, ЈН бр.35/2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Четвртак, 22. Јун 2017. Петак, 30. Јун 2017. детаљније
Набавка,транспорт и уградња материјала за посебне намене - Набавка бетонских стубова јавне расвете Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 21. Јун 2017. Петак, 30. Јун 2017. детаљније
Набавка путничког возила путем финансијског лизинга Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 13. Јун 2017. Среда, 28. Јун 2017. детаљније
Моторно гориво, ЈН бр.33/2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 06. Јун 2017. Среда, 14. Јун 2017. детаљније
Одржавање и ажурирање софтвера локалне пореске администрације; ЈН бр.31/2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 28. Април 2017. Понедељак, 08. Мај 2017. детаљније
Обележавање улица,путева и тротоара хоризонталном сигнализацијом Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Понедељак, 24. Април 2017. Среда, 03. Мај 2017. детаљније