Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 353

Назив Тип Од До
УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ Јавне набавке мале вредности Општине Кладово Петак, 16. Март 2018. Понедељак, 26. Март 2018. детаљније
Услуге осигурања Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Четвртак, 15. Март 2018. Петак, 23. Март 2018. детаљније
Одржавање ободних и одводних канала и водотокова у општини Кладово Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 13. Март 2018. Среда, 21. Март 2018. детаљније
Набавка,транспорт и уградња материјала за посебне намене - електроматеријал Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 13. Март 2018. Четвртак, 22. Март 2018. детаљније
Пројекат адаптације и енергетске санације објекта ОШ „Стефанија Михајловић“ у Брзој Паланци са партерним уређењем Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Понедељак, 05. Март 2018. Уторак, 20. Март 2018. детаљније
Моторно гориво Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 28. Фебруар 2018. Среда, 07. Март 2018. детаљније
РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 21. Фебруар 2018. Четвртак, 01. Март 2018. детаљније
Геодетске услуге Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Четвртак, 08. Фебруар 2018. Понедељак, 19. Фебруар 2018. детаљније
Вулканизерске услуге и прање возила Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 07. Фебруар 2018. Понедељак, 19. Фебруар 2018. детаљније
Канцеларијски материјал Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Среда, 07. Фебруар 2018. Понедељак, 19. Фебруар 2018. детаљније
Услуге поправке и одржавања моторних возила и поправки електричне и електронске опреме за потребе Општинске управе Кладово, ЈН бр. 2/2018 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Понедељак, 05. Фебруар 2018. Уторак, 13. Фебруар 2018. детаљније
ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИСТАНИШТА (2. ФАЗА) Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 30. Јануар 2018. Среда, 07. Фебруар 2018. детаљније
Израда пројектно техничке документације за енергетску санацију,адаптацију и реконструкцију објеката Здравственог центра Кладово Јавне набавке Општинске управе Кладово Петак, 29. Децембар 2017. Среда, 28. Фебруар 2018. детаљније
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МОСТА У ВЕЛИКОЈ КАМЕНИЦИ СА УКЛАПАЊЕМ ПУТА И УРЕЂЕЊЕМ РЕЧНОГ КОРИТА Јавне набавке Општинске управе Кладово Среда, 06. Децембар 2017. Петак, 15. Децембар 2017. детаљније
Реконструкција заливног система у градском парку Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 28. Новембар 2017. Среда, 06. Децембар 2017. детаљније
Израда техничке документације за изградњу прикључка на државни пут 1б реда бр.35. Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Понедељак, 27. Новембар 2017. Среда, 06. Децембар 2017. детаљније
Набавка електроматеријала за улично осветљење, бр 49/2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Понедељак, 27. Новембар 2017. Уторак, 05. Децембар 2017. детаљније
НАБАВКА И ТРАНСПОРТ ДРВЕЋА И ШИБЉА Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Четвртак, 23. Новембар 2017. Петак, 01. Децембар 2017. детаљније
Урбанистички пројекат за извориште водозахвата у Малој Врбици на кп.бр.526/1 КО Мала Врбица , ЈН бр. 47 /2017 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 03. Новембар 2017. Четвртак, 23. Новембар 2017. детаљније
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА У ОПШТИНИ КЛАДОВО ЗА 2017/2018 Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 31. Октобар 2017. Четвртак, 09. Новембар 2017. детаљније