Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 316

Назив Тип Од До
Услуге за дистрибуцију електричне енергије за јавну расвету Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Четвртак, 17. Март 2016. Четвртак, 24. Март 2016. детаљније
Радови на реконструкцији прикључка на фекалну канализациону мрежу за стамбене зграде В-1 и В-2 у Кладову Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 15. Март 2016. Четвртак, 24. Март 2016. детаљније
Набавка електро материјала за одржавање јавне расвете у општини Кладово према приложеној спецификацији – материјал за посебне намене Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 15. Март 2016. Среда, 23. Март 2016. детаљније
Услуге осигурања Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Петак, 04. Март 2016. Среда, 16. Март 2016. детаљније
Поправка општинских некатегорисаних путева и улица у насељу у општини Кладово без асфалтног застора Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 01. Март 2016. Среда, 09. Март 2016. детаљније
Одржавање и ажурирање софтвера локалне пореске администрарције Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 01. Март 2016. Среда, 09. Март 2016. детаљније
Вулканизерске услуге и прање возила Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Уторак, 01. Март 2016. Среда, 09. Март 2016. детаљније
Услуге поправки и одржавања моторних возила за потребе Општинске управе Кладово у 2016.години Јавне набавке Општинске управе Кладово Уторак, 01. Март 2016. Среда, 09. Март 2016. детаљније
Канцеларијски материјал Јавне набавке мале вредности Општинске управе Кладово Понедељак, 29. Фебруар 2016. Уторак, 08. Март 2016. детаљније
Набавка и транспорт дрвећа, шибља и цвећа за озелењавање парковских површина на територији општине Кладово(5 ПАРТИЈА) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Петак, 26. Фебруар 2016. Недеља, 07. Фебруар 2016. детаљније
Одржавање ободних и одводних канала и водотокова у општини Кладово Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 23. Фебруар 2016. Четвртак, 10. Март 2016. детаљније
Зимско одржавање путева и улица у општини Кладово за 2016/2017. годину (7 партија) Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Понедељак, 01. Фебруар 2016. Уторак, 09. Фебруар 2016. детаљније
Грађевински радови на објекту Дома културе ЈН бр 1/2015. Јавна набавка мале вредности МЗ Манастирица Четвртак, 19. Новембар 2015. Петак, 27. Новембар 2015. детаљније
Набавка понтона и припадајуће опреме за оспособљавање путничког пристана у Кладову Јавне набавке ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Уторак, 10. Новембар 2015. Среда, 16. Децембар 2015. детаљније
Радови на изради тампонског слоја у Смедеревској улици Јавне набавке мале вредности ЈП Дирекција за планирање и изградњу Кладово Среда, 04. Новембар 2015. Четвртак, 12. Новембар 2015. детаљније
Асфалтирање дела улице Моше пијаде у МЗ Грабовица ЈН бр 2/2015 Јавне набавке мале вредности МЗ Грабовица Четвртак, 22. Октобар 2015. Петак, 30. Октобар 2015. детаљније
Уређење приступног пута ка Дунаву у Месној заједници Корбово, - по партијама, ЈН мр 2/2015 Јавне набавке мале вредности МЗ Корбово Понедељак, 19. Октобар 2015. Уторак, 27. Октобар 2015. детаљније
Измештање споменика у Месној заједници Грабовица, - ЈН бр 1/2015 Јавне набавке мале вредности МЗ Грабовица Уторак, 22. Септембар 2015. Среда, 30. Септембар 2015. детаљније
Реконструкција ограде школског дворишта ОШ „Вук Караџић“ Јавне набавке мале вредности Општине Кладово Среда, 16. Септембар 2015. Четвртак, 24. Септембар 2015. детаљније
Уређење приступног пута ка Дунаву у Месној заједници Корбово, ( по партијама) Јавне набавке мале вредности МЗ Корбово Среда, 16. Септембар 2015. Четвртак, 24. Септембар 2015. детаљније