Понедељак, 26. Децембар 2016.

Служба за скупштинске послове

 

НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

 



Избори 2018:

 1. Изборна листа
 2. Овлашћење да се поднесе изборна листа
 3. Сагласност носиоца изборне листе
 4. Изјава о прихватању кандидатуре
 5. Списак бирача који подржавају изборну листу
 6. Изјава бирача
 7. Одлука о обрасцима за спровођење локалних избора
 8. РОКОВНИК
 9. СПИСАК ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОСМАТАРЊЕ РАДА
 10. ПРИЈАВА ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА
 11. Упутство за спровођење локалних избора 2018.
 12. О Д Л У К У о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије на изборима за одборнике скупштине општине Кладово расписаним за 16.децембар 2018.године

   

 13. Збирна изборна листа

 14. одлука оброју гласачких листића

 


О Д Л У К A  О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО


О Д Л У К A о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Кладово за 2017. годину 


ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


ОД Л У К У  О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017.ГОДИНУ


 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО

 


РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО


 

СПИСАК ЛИЦА  КОЈА ВОДЕ СЛУЖБЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО


 

Р Е Ш Е Њ Е   О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „КЛАДОВО“ КЛАДОВО