Понедељак, 26. Децембар 2016.

Служба за скупштинске послове

 

О Д Л У К A  О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО


О Д Л У К A о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Кладово за 2017. годину 


ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


ОД Л У К У  О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2017.ГОДИНУ


 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО

 


РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО


 

СПИСАК ЛИЦА  КОЈА ВОДЕ СЛУЖБЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО


 

Р Е Ш Е Њ Е   О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „КЛАДОВО“ КЛАДОВО