Уторак, 21. Октобар 2014.

Уплатиоци средстава за помоћ општини Кладово "Поплаве септембар 2014."

 

Динарски жиро рачун

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 ИЗНОС 

 ДАТУМ 

Џинглашевић Љиљана

2.000,00   19.09.2014.

Матејевић Дејан

3.000,00 

 22.09.2014.

Марјановић Зоран

500,00 

 22.09.2014.

Гавриловић Марко

15.600,00 

 22.09.2014.

Стојић Драган

100,00 

 22.09.2014

Верзесковић Љубомир

1.000,00 

 23.09.2014.

Томинлоса Владимир

500,00 

 23.09.2014.

Ворекс Интернатионал

Београд 

100.000,00 

 23.09.2014.

Керамика Змај Кладово

10.000,00 

 23.09.2014.

Тадић Дамир

2.000,00 

 23.09.2014.

Бојан 

500,00 

 23.09.2014.

О.Ш.Ђура Јакшић

Зајечар 

11.600,00 

 23.09.2014.

БГБ Италијана Београд 

26.000,00 

 23.09.2014.

Ђорђев Сада 

11.600,00 

 24.09.2014.

Милутиновић Мирјана 1.000,00   24.09.2014.
УСБ Инвест Београд 13.500,00   24.09.2014.

Удружење грађана

Слободиште 

7.000,00   24.09.2014.
 УТП Цоде 5.000,00   24.09.2014.
АС Метал  20.000,00   24.09.2014.
Барош Маја  500,00   24.09.2014.
Младеновић Дејана  5.000,00   24.09.2014. 

Кошаркашки клуб

Баскет 

5.000,00   24.09.2014.
Агенција ратио цика   5.000,00   24.09.2014.
Пјеси Јован 20.000,00   24.09.2014.
Јанковић Марија  2.000,00   24.09.2014.
Јосиповић Филип  1.000,00   24.09.2014.
Радин Александар 300,00   24.09.2014.
Катић Срђан  500,00   24.09.2014.
Александра Београд  5.000,00   24.09.2014.
Вулевић Александра  200,00   24.09.2014.
Национални парк Ђердап  500.000,00   24.09.2014.
Калиновић Драган  2.000,00   24.09.2014.
Бановић Урош  2.000,00   25.09.2014.
Зорић Милка  1.000,00   25.09.2014.
Крстић Милутин  5.000,00   25.09.2014.
Ковачић Зорица  400,00   25.09.2014.
2 МК Доо Бачка Паланка  50.000,00   25.09.2014.
Стојковић Спасоје  2.000,00   26.09.2014.
Метали Београд   200.000,00   26.09.2014.

Привредно друштво

Хидроелектране Ђердап

1.000.000,00   26.09.2014.

Градска општина Гроцка

Буџет 

50.000,00   26.09.2014.
Стајковић Славољуб  2.000,00   29.09.2014.
Зечевић Горан  500,00   29.09.2014.
Кнежевић Звонко  2000,00   29.09.2014.
Јерковић Милан  500,00  29.09.2014. 

ИМП Аутоматика Волгина

Београд

300.000,00   29.09.2014.

ИМП Рачунарски систем

Волгина Београд 

100.000,00  29.09.2014. 

Институт Михајло Пупин

Волгина Београд 

100.000,00  29.09.2014. 

Доо Митрендипхоне

Кладово 

120.000,00   29.09.2014.
Елезовић Мартин  12.000,00  29.09.2014. 
Арсенић Милена  2.000,00  29.09.2014. 
Баштовановић Марко  2.000,00   29.09.2014.
Првуловић Никола  1.500,00   29.09.2014.
Радић Радован

5.000,00 

 29.09.2014.

Градска општина

С.Град-Буџет 

300.000,00   29.09.2014.
Мариновић Иван  5.000,00   30.09.2014.
Ранчић Лидија  1.000,00   29.09.2014.

ИМП Телеком Болгина

Београд 

50.000,00   30.09.2014.

Гриц-Гриц

Ветеринарска апотека 

1.000,00   30.09.2014.
Адвокат Спасојевић Вељка  2.000,00   30.09.2014.
СЗТР Фустар Бор  15.000,00   30.09.2014.
Сигнализација СДМ Доо  20.000,00  30.09.2014. 

Скупштина станара зграде

Београд

50.000,00  30.09.2014. 
Тошев Владо 8.000,00  01.10.2014. 
Цетојевић Љубица 1.000,00  02.10.2014. 
Павловић Оливера 1.000,00  02.10.2014. 
Ђурђевић Мирела 1.000,00  02.10.2014. 
Конал Гроуп Доо 100.000,00  02.10.2014. 
Павловић Микица 33.500,00  03.10.2014. 
Дакуловић Добросав 1.000,00  03.10.2014. 
Алекстро Кладово 5.000,00  03.10.2014. 
Општина Рашка 100.000,00  03.10.2014. 
Адвокат Пешић Мирослав 1.000,00  03.10.2014. 
Грабовац Звездан 1.000,00  06.10.2014. 
Жељковић Никола 500,00  06.10.2014. 
Суперлаб Доо Н.Београд 10.000,00  06.10.2014. 
Милошевић Младен 12.000,00  06.10.2014. 
Богдановић Милан  1.000,00  06.10.2014. 
Јегдић Слађана  500,00  06.10.2014. 
Пошта  1.000,00  07.10.2014. 
Књиговодство Миловановић Доо  2.000,00  07.10.2014. 
 Гриц-Гриц

Ветеринарска апотека Игор

1.000,00  07.10.2014. 
Бинемиком Београд   50.000,00  07.10.2014. 
Јампамп в финишинг Београд  10.000,00  08.10.2014. 
Ћирковић Мирослава  400,00  09.10.2014. 
Јелић Љиљана  2.000,00  09.10.2014. 
Бјеловић  1.000,00  09.10.2014. 
Бимбо Доо Београд  52.602,00  09.10.2014. 
Југоарт Доо Београд 30.000,00  09.10.2014. 
Ерсте Банк Нови Сад  100.000,00  09.10.2014. 
Удружење фонд Дијаспора 3.000.000,00  09.10.2014. 
Извршитељ Пјеси Јован 30.000,00  09.10.2014. 
АББ Доо Београд  200.000,00  09.10.2014. 
Радосављевић Наташа  1.000,00  09.10.2014. 
Мијуцић Вера Ведем апотека  50.000,00  10.10.2014. 
Павловић Микица  7.800,00  13.10.2014. 
Српско удружење "Ђердап"-Данска  314.310,00  13.10.2014. 
Симоновић Дејан 2.000,00  13.10.2014. 
А.П.Компани Београд  50.000,00  14.10.2014. 
Гриц-Гриц

Ветеринарска апотека Игор

1.000,00  14.10.2014. 
Град Ужице  200.000,00  14.10.2014. 
Живаљевић Светлана  3.000,00  15.10.2014. 

Електротехнички институт

Никола Тесла

200.000,00  15.10.2014. 
Електровојводина ЦО-ЕД Сомбор  130.000,00  15.10.2014. 
АВЦ ПРО Доо Београд  10.000,00  15.10.2014. 
Шћојић Ивана  1.000,00  16.10.2014. 
Радић Момир  11.945,00  16.10.2014. 
Институт ИМС Београд  100.000,00  16.10.2014. 
Граве осигурање  100.000,00  16.10.2014. 
СГС Београд Доо  100.000,00  16.10.2014. 
Томић Емина  37,00  16.10.2014. 
НП Системи  500,00  16.10.2014. 
Филиповић Снежана  2.000,00  17.10.2014. 
Крушковић Владимир  1.000,00  17.10.2014. 
Општина Пландиште  20.000,00  17.10.2014. 
Термовент Комерц Доо  1.000.000,00  17.10.2014. 
Општински одбор СДС  155.000,00  20.10.2014. 
Јевтић Јасмина  4.800,00  20.10.2014. 
Драгана Београд  500,00  20.10.2014. 
Гриц-Гриц

Ветеринарска апотека Игор

1.000,00  21.10.2014. 

Дирекција за планирање и

изградњу Кладово 

4.872,11  21.10.2014. 

Васиљевић Урош, Београд

1.930,00  22.10.2014. 

Филиповић Марјан 

14.000,00  23.10.2014. 

Апотека Ведем, Вера Мијуцић

50.000,00  23.10.2014. 

Извршитељ Јован Пјеси

25.000,00  24.10.2014. 

Дуркић Слободанка 

400,00  27.10.2014. 

Стевановић Иван 

1.000,00  27.10.2014. 

Џонкић Љубиша

1.000,00  27.10.2014. 

Траиловић Љубиша

1.000,00  27.10.2014. 

Свичевић Биљана

500,00  27.10.2014. 

Центар за контролу и испитивање

50.000,00  27.10.2014. 

Николић Љубинка 

1.000,00  28.10.2014. 

Милошевић Јакица

200,00  28.10.2014. 

Живорад П. Општина Бор

72.360,00  28.10.2014. 
Гриц Гриц Ветер. апотека Бор 1.000,00   28.10.2014. 
ХЕ "Ђердап", Доо ХЕ Пирот  774,95  28.10.2014. 
ПД Хидроелектране 2.398,88  28.10.2014. 
ПД Хидроелектране 7.798,17  28.10.2014. 
ПД Хидроелектране  1.820,32  28.10.2014. 
ХЕ "Ђерадп", Доо Хе Пирот  5.100,00  28.10.2014. 
МАРКАНТ Доо 35.000,00  28.10.2014. 
Вукмановић Милица 2.000,00  30.10.2014. 
Радовановић Зоран 2.000,00  31.10.2014. 
Мартиновић Филип 2.000,00  31.10.2014. 
Стругови Потисје Доо 80.000,00  31.10.2014. 
О.Ш. "десанка Максимовић", Зајечар  66.440,00  31.10.2014. 
Величковић Радмила 955,00  03.11.2014. 
Техно возила Доо 1.209,00  03.11.2014. 
Еминов Данијел - Бор 5.560,00  05.11.2014. 
Mилошевић Сања  13.500,00  06.11.2014. 
Дирекција за планирање и изградњу 4.805,65  06.11.2014. 
Фонд за солидарну стамб. изградњу Кл  417,58  06.11.2014. 
Дунав осигурање АДО 600.000,00  06.11.2014. 
Техничка школа Кладово 50.000,00  06.11.2014. 
Беогео Аква Доо Београд 30.000,00  07.11.2014. 
Ђердап Турист Кладово 10.999,51  10.11.2014. 
Комерцијална банка АД  4.013,23  10.11.2014. 
РМС Доо Сремска Митровица 50.000,00  10.11.2014. 
Милосављевић Милош 9.000,00  13.11.2014. 
Видојковић Владимир  6.600,00  13.11.2014. 
Привредно друштво за дистриб.елек. 18.025,00  13.11.2014. 
Привредно друштво Хидроелектране 9.728,38  13.11.2014. 
Привредно друштво Хидроелектране 76.238,58  13.11.2014. 
Привредно друштво Хидроелектране 3.825,00  13.11.2014. 
ХЕ Ђердап Доо КладовоХЕ Пирот 7.158,20  13.11.2014. 
ХЕ Ђердап Доо КладовоХЕ Пирот 845,40  13.11.2014. 
Тодоров Добринка 1.000,00  14.11.2014. 
Ћирић Наташа 7.170,00  18.11.2014. 
Ристић Душан 3.500,00  18.11.2014. 
Буџет општине Сурдулица 100.000,00  18.11.2014. 
Венац, Ансамбл народних игара Грачаница  15.000,00  19.11.2014. 
Михајловић Зорица 500,00  21.11.2014. 
Дирекција за планирање и изградњу 4.393,00  21.11.2014. 
Мироч АД Кладово 17.886,00  24.11.2014. 
Извршитељ Јован Пјеси 25.000,00  25.11.2014. 
Град Нови Пазар 200.000,00  26.11.2014. 
Гавриловић Милица 2.000,00  27.11.2014. 
ХЕ Ђердап ДОО Кладово ХЕ Пирот  606,52  27.11.2014. 
Футура Плус Доо 212,00  27.11.2014. 
Привредно Друштво Хидроелектране 6.372,19  27.11.2014. 
Привредно Друштво Хидроелектране  25.546,93  27.11.2014. 
Привредно Друштво Хидроелектране  2.296,86  27.11.2014. 
ХЕ Ђердап Доо Кладово Хе Пирот  4.265,83  27.11.2014. 
Техно возила ДОО Кладово  1.070,85  01.12.2014. 
Дирекција за планирање и изградњу Кладово  4.346,49  05.12.2014. 
Фонд сол.ст. изградње Кладово 375,82  05.12.2014. 
Mирјана Арежина 1.000,00  08.12.2014. 
Веселин Драгишић 5.000,00  08.12.2014. 
Вулић Предраг 1.000,00  09.12.2014. 
Комерцијална банка 4.019,84  09.12.2014. 
Југоисток Ниш 13.365,00  11.12.2014. 
Привредно друштво Хидроелектране 2.213,59  11.12.2014. 
Привредно друштво Хидроелектране 38.632,63  11.12.2014. 
Привредно друштво Хидроелектране 8.302,92  11.12.2014. 
ХЕ Ђердап Доо Кладово ХЕ Пирот 594,52  11.12.2014. 
ХЕ Ђердап Доо Кладово ХЕ Пирот  6.182,48  11.12.2014. 
Ђурђекановић Слађана 2.180,00  16.12.2014. 
Гриц-Гриц 1.000,00  16.12.2014. 
OMШ "Константин Бабић" 32.616,00  18.12.2014. 
Општина Кладово 12.817,05  19.12.2014. 
Општина Кладово 818,80  19.12.2014. 
Општина Кладово 349,07  19.12.2014. 
Дирекција за планирање и изградњу 4.410,72  19.12.2014. 
Тејић Бранислава 1.000,00  24.12.2014. 
Тејић Теодор 1.000,00  24.12.2014. 
Тејић Милица 1.000,00  24.12.2014. 
Извршитељ Јован Пјеси 25.000,00  25.12.2014. 
Мироч АД Кладово 18.296,00  29.12.2014. 
Привредно друштво Хидроелектране 28.119,33  29.12.2014.
Привредно друштво Хидроелектране 2.507,37  29.12.2014. 
Привредно друштво Хидроелектране 7.091,97  29.12.2014. 
Футура плус Доо Кладово 192,81  29.12.2014. 
ХЕ Ђердап Доо Кладово Хе Пирот  697,32  29.12.2014. 
ХЕ Ђердап Доо Кладово ХЕ Пирот  4.689,47  29.12.2014. 
Mилош Радоњић  11.300,00  30.12.2014. 
Техно-возила Доо Кладово 1.238,57  30.12.2014. 
Град Врање  400.000,00  31.12.2014. 
Општина Кладово  370,62  06.01.2015. 
Општина Кладово  12.802,35  06.01.2015. 
Општина Кладово 818,80  06.01.2015 
Општина Кладово 306,91   06.01.2015. 
Фонд сол.ст.изградње 375,82  06.01.2015. 
Дирекција Кладово 4.400,74  06.01.2015. 
Koмерцијална банка  3.969,28  09.01.2015. 
Гриц-гриц 1.000,00  13.01.2015. 
Југоисток ДОО Ниш 15.987,00  13.01.2015. 
ПД Хидроелектране 9.511,95  13.01.2015. 
ПД Хидроелектране 2.272,05  13.01.2015. 
Друштво Хидроелектране 45.150,83  13.01.2015. 
ХЕЂердапДОО Кладово Пирот  6.747,26  13.01.2015. 

ХЕЂердапДОО Кладово Пирот

774,73  13.01.2015. 

Саша и Јелена Корбово

12.000,00  15.01.2015. 

Општина Кладово 

818,80  19.01.2015. 

Општина Кладово

12.821,73  19.01.2015. 

Општина Кладово

349,07  19.01.2015. 

Дирекција за план. Кладово

4.412,83  20.01.2015. 

Мироч Кладово

18.573,00  26.01.2015. 

Извршитељ Јован Пјеси

25.000,00  26.01.2015. 

Футура плус Доо

237,72  29.01.2015. 

ПД Хидроелектране

7.659,82  29.01.2015. 

ПД Хидроелектране 

2.577,50  29.01.2015. 

ПД Хидроелектране

29.435,85  29.01.2015. 

ХЕ Ђердап Доо ХЕ Пирот

4.984,34  29.01.2015. 

ХЕ Ђердап Доо ХЕ Пирот

689,76  29.01.2015. 

Tехно возила Доо 

1.357,52  02.02.2015. 

Гриц-Гриц

1.000,00  05.02.2015. 

Општина Кладово-Буџет 

349,07  05.02.2015. 

Општина Кладово-Буџет

818,80  05.02.2015. 

Општина Кладово-Буџет

455,95  05.02.2015. 

Општина Кладово-Буџет

13.484,31  05.02.2015. 

Дирекција за пла. и изградњу

4.402,15  05.02.2015. 

Југоисток Доо

34,00  12.02.2015. 

ПД Хидроелектране 

8.838,96  12.02.2015. 

ПД Хидроелектране 

2.353,82  12.02.2015. 

ПД Хидроелектране 

40.792,66  12.02.2015. 

ХЕЂердапДоо Кладово Пирот

723,64  12.02.2015. 

ХЕЂердапДоо Кладово Пирот 

 6.030,99  12.02.2015. 

Трифуновић Вукомир

 2.300,00  12.02.2015. 

Општина Кладово-Буџет

350,32  20.02.2015. 

Општина Кладово-Буџет

818,80  20.02.2015. 

Општина Кладово-Буџет

12.700,88  20.02.2015. 

Дирекција за планирање Кладово

4.417,10  20.02.2015. 

Томислав Вучетић 

3.086,00  23.02.2015. 

Извршитељ Јован Пјеси

20.000,00  23.02.2015. 

Мироч А.Д. Кладово

18.060,00  24.02.2015. 

Југоисток Доо Кладово 

15.034,00  26.02.2015. 

ПД Хидроелектране 

6.259,46  26.02.2015. 

ПД Хидроелектране

2.125,04  26.02.2015. 

Пд Хидроелектране 

24.372,39  26.02.2015. 

Футура плус СД Кладово

218,56   26.02.2015. 

ХЕ Ђердап Доо Кладово ХЕ Пирот

610,40  26.02.2015. 

ХЕ Ђердап Доо Кладово ХЕ Пирот 

4.101,63  26.02.2015. 

Прилив средстава са девизног на динарски рачун за поплаве

(Уплатиоци:

Телем Доо Марибор, Словенија

Хилерод, Данска

596.536,50  26.02.2015. 

Удружење Фонд матица за дијаспору, по уговору о донацији, број 401-12/2015-II од 25.02.2015.

По члани 4. овог уговора средства наменски уплаћена за санацију улица:

 

-Пере  Димитријевића у Кладову, у дужини 840м и ширини 4,0м;

 

-Моше Пијаде у Грабовици, у дужини 350м и ширини 3,0м;

 

-Хајдук Вељкове у Брзој Паланци, у дужини 350м и ширини 3,0м

10.000.000,00  27.02.2015. 

Техно возила Доо Кладово

1.069,00  02.03.2015. 

Oпштина Кладово-Буџет 

350,32  05.03.2015. 

Општина Кладово-Буџет

13.846,79  05.03.2015. 

Општина Кладово-Буџет

818,80  05.03.2015. 

Општина Кладово-Буџет

455,95  05.03.2015. 

Дирекција за план.и изгр.Кладово

4.254,03  05.03.2015. 

Фонд за сол.стамб.изградњу Кладово

375,82  05.03.2015. 

Комерцијална банка

3.856,16  06.03.2015. 

Југоисток ДОО

13.791,00  12.03.2015. 

ПД Хидроелектране

38.617.,63  12.03.2015. 

ПД Хидроелектране

9.087,75  12.03.2015. 

ПД Хидроелектране

2.398,84  12.03.2015. 

ХЕ Ђердап Доо Кладово ХЕ Пирот

681,31  12.03.2015. 

ХЕ Ђердап Доо Кладово 

6.161,56  12.03.2015. 

Oпштине Кладово - Буџет

818,80  20.03.2015. 

Општина Кладово - Буџет

350,32  20.03.2015. 

Општина Кладово - Буџет 

12.633,67  20.03.2015. 

Дирекција за план.и изгра. Кладово

4.258,91  20.03.2015. 

Мироч АД Кладово

16.846,00,  24.03.2015. 

Извршитељ Јован Пјеси

15.000,00  25.03.2015. 

Футура плус АД

201,66  30.03.2015. 

ПД Хидроелектране

26.978,48  30.03.2015. 

ПД Хидроелектране

2.334,90  30.03.2015. 

ПД Хидроелектране  

7.103,11  30.03.2015. 

ХЕ Ђердап ДОО Кладово ХЕ Пирот

4.486,89  30.03.2015. 

ХЕ Ђердап ДОО Кладово ХЕ Пирот 

671,44  30.03.2015. 

Кадифка Карановић 

10.000,00  01.04.2015. 

Техно-возила ДОО

1.184,54  01.04.2015. 

Општина Кладово-Буџет

 370,62  03.04.2015. 

Општина Кладово-Буџет

818,80  03.04.2015. 

Општина Кладово-Буџет

12.911,66  03.04.2015. 

Општина Кладово-БУџет

350,32  03.04.2015. 

Фонд за солидарну.ст.изградњу

377,27  06.04.2015. 

Гицић Петар

 2.000,00  07.04.2015. 

Комерцијална банка 

3.906,71  08.04.2015. 

Дирекција са пл.и изградњу

4.387,73  08.04.2015. 

Југоисток 

14.982,00  15.04.2015. 

ПД Хидроелектране 

8.908,62  15.04.2015. 

ПД Хидроелектране 

2.341,92  15.04.2015. 

ПД Хидроелектране 

 39.958,17  15.04.2015. 

ХЕ Ђердап Доо Кладово ХЕ Пирот

6.383,31  15.04.2015. 

ХЕ Ђердап Доо кладово ХЕ Пирот 

740,07  15.04.2015. 

Општина Кладово - буџет

12.638,73  17.04.2015. 

Општина Кладово - буџет

350,32  17.04.2015. 

Општина Кладово - буџет 

818,80  17.04.2015. 

Дирекција за план. и изградњу Кладово

4.243,65  17.04.2015. 

Извршитељ Јован Пјеси

10.000,00  24.04.2015. 

Мироч А.Д. Кладово

18.014,00   26.04.2015. 

Припвред. друштво Хидроелектране

2.282,92  28.04.2015. 

Привред. друштво Хидролектране

7.751,15  28.04.2015. 

Привред. друштво Хидроелектране 

29.946,41  28.04.2015. 

ХЕ Ђердап ДОО Кладово ХЕ Пирот

683,14  28.04.2015. 

ХЕ Ђердап ДОО Кладово ХЕ Пирот 

4.334,13  28.04.2015. 

Техно возила ДОО

1.329,78  29.04.2015. 

Футура плус АД

213,30  29.04.2015. 

Општина Клавоов - буџет 

13.195,37  05.05.2015. 

Општина Кладово - буџет

 818,80  05.05.2015. 

Општина Кладово - буџет 

370,62  05.05.2015. 

Општина Кладово - буџет

350,32  05.05.2015. 

Фонд за сол.стамб.изградњу Кладово

377,27  05.05.2015. 

Дирекција за пламирање и изградњу

4.397,92  05.05.2015. 

Комерцијална банка

3.923,51  08.05.2015. 

Трифуновић Вукомир

2.300,51  08.05.2015. 

Југоисток

15.952,00  14.05.2015. 

Привредно друштво Хидроелетране 

40.871,27  14.05.2015. 

Привредно друштво Хидроелектране

9.800,38   14.05.2015. 

Привредно друштво Хидроелектране 

2.485,33   14.05.2015. 

Привредно друштво Хидроелектране

0,34  14.05.2015. 

Привредно друштво Хидроелектране 

1.982,23  14.05.2015. 

Привредно друштво Хидроелектране 

471,77  14.05.2015. 

Привредно друштво Хидролектране 

447,80  14.05.2015. 

Привредно друштва Хидролектране 

3,50  14.05.2015. 

Привредно друштво Хидролектране 

1.596,70  14.05.2015. 

ХЕ Ђердап ДОО Кладово ХЕ Пирот 

6.374,34  14.05.2015. 

ХЕ Ђердап ДОО Кладово ХЕ Пирот

767,15  14.05.2015. 

Привредно друштво Хидроелектране 

293,87  14.05.2015. 

Привредно друштво Хидролектране 

23,55  14.05.2015. 

Привредно друштво Хидроелектране 

26,04  15.05.2015. 

Општина Кладово Буџет 

350,32  18.05.2015. 

Општина Кладово Буџет

10.966,45  18.05.2015. 

Општина Кладово Буџет

818,80  18.05.2015. 

Дирекција за пла.и изградњу Кладово

4.261,06  18.05.2015. 

Мироч АД Кладово

18.502,00  25.05.2015. 

Извршитењ Јован Пјеси

10.000,00  25.05.2015. 

Техно-возила ДОО Кладово

1.179,50  01.06.2015. 

 УКУПНО 

24.394.404,99  

Девизни жиро рачун

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 ИЗНОС 

 ДАТУМ 

 Телем Доо Марибор, Словенија

100 € 
 
 16.10.2014.

 Хилерод Данска 

4.694,52 € 

 

 30.10.2014.

 Хилереод Данска

157,70 € 

 04.02.2015.

 Укупна средства пренета

на динарски рачун, извод број 2, na dan 26.02.2015.

4.952,22 

 

   

Наменски уплаћена средства за помоћ угроженом  подручју општине Кладово користиће се након Одлуке општинског већа по приспелим обавезама проистеклим из санације.