Петак, 24. Новембар 2017.

ОДБОРНИЦИ СО КЛАДОВО УСВОЈИЛИ СУ ОДЛУКУ О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ - ПРВИ КОРАК У РЕКОНСТРУКЦИЈИ МРЕЖЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

 

 На седници локалног парламента  подршку одборника добио је

предлог Одлуке  о покретању поступка  за реализацију јавно-приватног

партнерства за реконструкцију  мреже јавне расвете у општини

Кладово.То подразумева да класичан систем осветљења замене  лед

диоде.

- Комплетном реконструкцијом  расвете биће обухваћани  град и сва

насеља у општини Кладово.Лед диоде троше за шест пута мање енергије,

век трајања им је знатно дужи, а одржавање је знатно

јефтиније.Одлуком смо отворили процедуру за избор консултанта  што је

предуслов да  се објави тендер за најповољнијег  понуђача из те

области- објаснио је  Радисав Чучулановић председник општине Кладово.

Одборничка већина подржала је предложене измене Одлуке која одређује

новчане казне за прекршаје, као и допуну Одлуке о превозу  лица

старијих од 65 година  у приградском аутобуском саобраћају. Они ће то

право моћи да остваре од 1. јануара  2018. године  два пута месечно

на пазарни дан суботом и два пута  у данима када је исплата пензија.

а допуна се односи за линију Манастирица-Подвршка- Кладово.