Петак, 17. Новембар 2017.

АМБАСАДОР ШВЕДСКЕ У СРБИЈИ- ЈАН ЛУНДИН ПОСЕТИО ОПШТИНУ КЛАДОВО

У Србији послује 80 компанија из Шведске, а опšтина Кладово има

потенцијале да буде нова карика у том ланцу, нагласио је Јан Лундин

амбасадор Шведске у Србији ,након разговора са Радисавом Чуčулановићем

председником те подунавске опšтине  и његовим сарадницима.То се пре

свега односи на туризам и обновљиве изворе енергије, додао је Лундин

-Потенцијали Кладовског краја морају бити замајац развоја опšтине јер

су актуелни ресурси интересантни  и за инвеститоре из

иностранств. Ми смо спремни да им понудима најповољније услове у

Србији - поновио је Радисав Чуčулановић председник опšтине Кладово.

У краљевини Шведској живи око 130.000 хиљада срба  који су после

финаца најбројнија национална мањина. Међу њима је око 3

одсто становника који потиčу из Кладовског краја. Они могу бити мост

који ће повезати далеку Скандинавију и крај у Србији у којем је Дунав

најпеšи ,једна је од порука са прелиминарног састанка.Током боравка у

опšтини Кладово његова екселенција Јан Лундин посетио је и соларну

електрану  у атару села Велесница инсталисане снаге 2 мегавата.