Среда, 02. Април 2014.

ДОКУМЕНТИ О ЈАВНОСТИ У РАДУ Јавног предузећа Дирекција за изградњу ‘’Кладово’’Кладово’’

ДОКУМЕНТИ О ЈАВНОСТИ У РАДУ  Јавног предузећа Дирекција за изградњу ‘’Кладово’’Кладово’’:
 
 Састав   Надзорног одбора :  Бранислав Јорадчевић,председник    тел.064-87-54-011
                                              Оливера Младеновић,члан                 тел:
                                              Бобан   Радуловић,члан                      тел:064-2782-045
                                              Бранислав Мајкановић ,директор  тел:  064-87-54-250