Уторак, 29. Аугуст 2017.

ДОМАЋИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

На седници СО Кладово одборници су усвојили Извештај о реализацији буџета општине Кладово за првих шест месеци ове године. Буџетски приходи износе 283,3 милиона динара и реализовани су са 40 одсто од плана. Расходи и издаци буџета општине Кладово у периоду јануар- јун износе 243,3 милиона динара односно 31,3 одсто од плана, тако да је забележен суфицит од близу 40 милиона динара. Чланови локалног парламента усвојили су и предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самопураве за 2017. годину . У организационим облицима у систему локалне самоуправе у Кладову је 325 извршилаца. Одборници су усвојили Одлуку којом су дефинисане измене Кадровског плана у локалној заједници, а подршку су добили средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП "Јединство". У раду седнице учествовало је 26 од укупно 28 одборника.